Den ordinære generalforsamling 2018

    

1.    Valg af Dirigent.

2.    Dirigenten godkender generalforsamlingens  i forhold til vedtægterne.

3.    Formandens beretning.

4.    Forelæggelse af regnskab til godkendelse.

5.    Behandling af indkommende forslag . 

5,1.    Ingen indkommende forslag

6.    Kontingent:     Aktiv. kører 800 kr.    Ungdoms kører 500 kr.    Almindelligt B-medlem 250 kr.    Prøvemedlem i 3 mdr. 200 kr

7.    Valg til bestyrelse.

1.     Formanden.                Leif Jensen er på valg, modtager genvalg.

2.     Kassereren.                Susanne Møller er ikke på Valg.

3.    Næstformand.             Meik Kristensen er  ikke på valg.

4.    Bestyrelses medlem.    Leif Lytzen modtager genvalg.

5.    Bestyrelses medlem.    Karsten Petersen  modtager genvalg.

6     Bestyrelses medlem.    Dan Meggers modtager genvalg.

7     Bestyrelses medlem.    Knud Erik Lauridsen, modtager genvalg..

8.    Suppleanter.                Michael Jakobsen  og  Kent Knudsen.

9.    Revisorer.                    Erik Kristensen og Viggo Christiansen

10.  Revisorsuppleanter.     Jørgen Larsen.

8. Evt.

J